Mách kế toán cách lập tờ khai thuế 04/GTGT trên phần mềm HTKK

Doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp sẽ đóng thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ trên doanh thu tùy theo ngành nghề kinh doanh. Khi nào phát sinh doanh thu thì khi đó doanh nghiệp sẽ phải đóng thuế GTGT. Nhiều kế toán ngoài việc thắc mắc về quy định xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê, về các thủ tục kê khai thuế còn vướng mắc khi lập tờ khai thuế mẫu 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu. Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT trên phần mềm HTKK sẽ được gửi đến quý bạn đọc ngay sau đây.

Mẫu 04/GTGT là tờ khai dành cho doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

Trước khi thực hiện việc kê khai kế toán nên cài phần mềm HTKK mới nhất theo đúng quy định và có thể tránh một số lỗi khi nộp tờ khai.

Sau khi cài đặt xong các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK, chọn “Tờ khai GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT)”, tiếp theo chọn kỳ kê khai theo “Tháng hoặc Quý”, chọn “tháng” hoặc “quý” để kê khai (thường mặc định sẽ là kỳ hiện tại). Sau đó bấm chọn “Đồng ý”.

tờ khai thuế

Chi tiết cách ghi tờ khai thuế 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu:

– Chỉ tiêu (21): Ghi tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT (không phân biệt nhóm ngành kinh doanh).

– Chỉ tiêu (22): Ghi tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 1%, cụ thể là thuộc nhóm ngành “Phân phối, cung cấp hàng hóa”.

– Chỉ tiêu (24): Ghi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT 5%, thuộc nhóm ngành “Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu”.

– Chỉ tiêu (26): Ghi tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 3%, cụ thể hơn là thuộc nhóm ngành “Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu”.

– Chỉ tiêu (28): Ghi tổng số doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 2% thuộc nhóm ngành kinh doanh khác, không thuộc các nhóm ngành đã nêu ở trên.

Một số điểm cần lưu ý:

– Doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu là chỉ quan tâm đến doanh thu (xuất bao nhiêu hóa đơn đầu ra thì phải kê khai bấy nhiêu), không quan tâm đến hóa đơn đầu vào (tức là không phải kê khai hóa đơn đầu vào vì không được khấu trừ).

– Hóa đơn đầu vào vẫn phải lấy để phục vụ cho việc hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Kế toán cần lưu ý xem hàng hóa, dịch vụ của công ty mình chịu thuế suất bao nhiêu % trên doanh thu để ghi vào các chỉ tiêu cho chính xác.

– Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu vẫn phải hạch toán chi phí vào sổ sách và làm báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

Điều kiện để hóa đơn điện tử được coi là hợp pháp

Đối tượng và điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Đối tượng kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức 1 tỷ đồng (không tính trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ).

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập nhưng không đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.

– Hộ, cá nhân kinh doanh.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưng kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật (ngoại trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí).

– Tổ chức kinh tế khác mà không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã và chưa đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.